Èske w gen chape anba koripsyon ki nan mond lan atravè lanvi. 2 P 1:4

26/06/2014 17:44
Èske w gen chape anba koripsyon ki nan mond lan atravè lanvi. 2 P 1:4 
 
Rejte nenpòt ki te panse aksyon pou tout tan toleran nan vyann si ou vle ap viv nan pouvwa a, Seyè a leve soti vivan. Li pa ta dwe apwopriye pou yon moun ki nan vivan nan Kris la rete nan koripsyon peche yo ye. "Poukisa w'ap chache nan mitan mò yo pou yon sèl moun ki vivan? "Te di zanj nan lavil Magdala a. Rete k ap viv gen nan kavo a? Lavi diven ta dwe li rete immured nan kay la lachè a lanvi nan vyann lan? Kijan nou ka pataje nan gode Seyè a ak nan menm tan an bwè nan gode a yon bann vòryen? Se vre wi, kwayan yo, tout ouvètman lanvi yo ak peche w ap sove. Nou menm tou nou chape ki pi sekrè ak ireèl Piper zwazo demonyak a? Èske ou soti nan egzijans li yo gen lògèy? Eske ou te chape parès a? Èske w separe de sekirite a matéryèl? Looking for jou apre jou yo viv pi wo a mondanite, lògèy vire tèt ki bay lavi a, ak pèlen an nan vis la nan kupidite? Sonje byen, sa a se poukisa ou te trezò rich nan Bondye. Si ou se kou Bondye a chwazi a, epi renmen anpil nan li, pa ka kanpe ki gaspiye trezò a nan favè Bondye vide sou nou. Search viv apa; li se tout bèl pouvwa a kourone nan kretyen an. Yon legliz san yo pa apa pou se nesesè pou mond lan, ak ba estim nan mitan moun. Li se yon vye zidòl degoutan, kè kontan an nan lanfè, laterè syèl la. Ka sa ki mal ki pi mal la ki ka vin sou mond lan dwe pote pa yon legliz san yo pa sentete. O kretyen, te pwomèt Bondye a yo se sou nou. Ou se prèt pou Bondye a, aji kòm sa yo. Ou se wa nan Bondye; wa peyi move lanvi ou. Ou se moun Bondye chwazi Bondye a; pa asosye ak bann vòryen. Syèl la se yon pati ou a, viv tankou lespri nou ki nan syèl, epi ou pwouve ke ou gen yon konfyans vre nan Jezi, paske yo gen pa kapab mete konfyans yo nan kè an sof si gen se sen nan lavi yo. 
 
Seyè, mwen vle viv tankou yon moun ki pote non an nan "te achte-pa-san an-", kòm youn ki gen krentif pou men ou ka dezole ou menm ak moun ki konnen pa gen okenn pi gwo wont. 
 
Charles Spurgeon
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/