ALTÈNATIF POU pou retire elèv la ` PWOSEDI

29/05/2014 07:51
ALTÈNATIF POU pou retire elèv la `
PWOSEDI
 
Apocalypse 1 : 3 ¶ Benediksyon pou moun ki li ak tout moun ki tande pawòl ki nan bouch pwofèt sa a, epi kenbe bagay sa yo ki fè yo ekri ladan l ' : Paske tan-an se tou pre .
1 → Ou gen reyalize ke gen moun ki te disparèt .
2 → Koulye a ou konnen ke anpil moun atravè mond lan ki te disparèt.
1 Tesalonik 4 : ¶ 13 Nou pa fè sa, frè m 'yo , ke ou dwe inyoran sou moun ki mouri deja yo , pou ou pa ka gen gwo lapenn tankou lòt moun ki pa gen okenn espwa. 14 Paske, si nou kwè ke Jezi te mouri epi leve soti vivan ankò ak sa nou kwè ke Bondye ap pote avèk Jezi, li avè l ' moun ki te mouri. 15 Men , an reyalite, ki sa nou di nou la a pa pawòl Bondye a nou menm nou vivan rete konsa ap vini a, Seyè a, epi, pral sètènman pa vin anvan tout moun ki te mouri. 16 Paske Seyè a menm , yon sèl rèl byen , ak vwa a nan yon arkanj ak klewon Bondye a, desann soti nan syèl la, li vivan nan lanmò nan Kris la va leve anvan. 17 Lè sa a, nou menm k'ap vivan rete epi yo pral kenbe ansanm ak yo nan nyaj yo al kontre Seyè a nan lè a : epi se konsa pou nou tout tan tout tan , toujou la avèk Seyè a.
1 Korint 15 : 51 ¶ Koulye a, mwen moutre nou yon mistè : Nou va se pa tout dòmi , men nou va tout yo chanje yo, 52 Nan ​​yon moman, nan etenslan a nan yon grenn je , nan klewon an dènye. Klewon an va kònen , epi l'ap mouri yo pral leve soti vivan enkoruptibl, nou tout nou va chanje.
3 → Eseye pa panike.
4 → Ou di ou te konn tande ke sa a ta rive yon jou.
5 → Koulye a, gen kèk moun ki pale pwofetik Bib la te ekri anonse.
6 → Koulye a, prèske tout moun konnen ke `s kidnape jis te fèt la.
7 → Jezikri te vin sou chache moun yo nan legliz li a.
Lik 18 : 7 Apre sa, Bondye pa peni moun Bondye chwazi pwòp li a ki rele l ' lajounen kou lannwit , epi li pote long ak yo? 8 Mwen di nou: L'ap regle zafè yo vit vit. Men, lè a va rive Pitit la, li menm ki pral jwenn lafwa sou tè a ?
Anpil moun rete sou tè a ak rate fè anlèvman `s .
 
8 → Ou di ak anpil fè pwen nan menm, men poukisa yo pa m 'konsa?
*** Paske lafwa nan Jezikri `s pa t 'la oswa ke li ` n ` pa t' fò ase. Pou yo kapab yon pati nan moun ki wè Bondye , ou dwe :
a) Kwayans nan egzistans la nan : Bondye Seyè a.
b) Kwè ke Jezi Kris la, Pitit Bondye a , te vin sou tè a pou delivre nou pran tout peche nou yo epi ke Li te mouri pou sou kwa a. Apre sa, ke ` Li te leve soti vivan pami mò yo yo defèt lanmò pou tout tan. epi ou dwe rpantir nan peche ou
c) Pou pawòl Bondye a nan Bib la di: Jan 14 : 6 Jezi di l ' , se mwen menm wout la, verite a, ak lavi a. Pesonn pa ka al jwenn Papa a si pase nan mwen.
9 → Ou pa ta dwe kite ou make pa gouvènman .
10 → Refize make la sou fwon an oswa ponyèt !
11 → Ou ka gen yo ale nan soufrans nan fizik ak moral pral.
1 Korint 10 : 13 Pa gen okenn tantasyon depase ou ki pa komen nan moun ak Bondye , ki moun ki toujou kenbe pawòl , ki moun ki p'ap kite nou tante depase fòs kouraj ou ; Men, va anba tantasyon an tou fè yon fason yo sove, ke ou ka kanpe.
12 → N ` pa bay leve, li lapriyè ak tout nanm ou ke Jezikri ede ou kenbe fèm soufrans sa yo. Tribilasyon sa a pral dire 7 ane. Pa fè lagè ak yo. Imite Kris la sou kwa a. Menm jan ak Jezi Kris la `s pa kite Lute . Lanmò a nan kò ou nan Jezi Kris la pa gen lanmò p'ap janm fini an . Mouri pou Jezikri ou pral viv pou tout tan .
Rate ` fè anlèvman a, pa manke sa a favè Bondye dènye sa Bondye ba ou yo nan lòd yo fè lwanj Bondye ` s letènite.
Nou pa bezwen kwè tout moun ki di ou opoze a nan pawòl Bondye a nan Bib la. Ranmase yon Bib epi li retire , ou pral wè ke tout bagay te prevwa. Kounye a ke w isit la rive jwenn soti nan Jezi Kris la , men nan ` yon fason ki sensè epi yo pa sove-w nan lanfè ` s . Bondye ka li kè nou ak Li konnen tout bagay.
Nan 7 ane Jezikri ap retounen nan tout bèl pouvwa ak lame nou ki nan syèl l 'yo kraze tout mechanste sa a, definitivman . Epi kòmanse milenè a ansanm ak Kris la .
Benediksyon Bondye avèk nou e Bondye va beni ou dènyèman.
 
 
Li plis: https://www.chercherjesus-christ.com/news/alternative-%c3%a0-l%60enl%c3%a8vement%2c-marche-%c3%a0-suivre/
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/