Bondye gen pouvwa

06/08/2016 19:41

Bondye gen pouvwa

 

Sentespri a fè nou santi lanmou pou Papa a. Li montre nou, pa ke nou se piti, men ki jan gwo, se Bondye ki.

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/