Bondye SO te renmen mond lan

04/09/2015 08:58
Jan 3: 16
 
Bondye SO te renmen mond lan
 
Paske Bondye sitèlman renmen mond lan ke li te bay sèl Pitit li a,
ki moun ki mete konfyans yo nan li p'ap pedi, men gen lavi etènèl.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/