Chúa Giêsu có thể làm

04/11/2015 14:26
Chúa Giêsu có thể làm
 
Chúng ta có thể nhìn xung quanh thế giới chúng ta không tìm thấy bất cứ điều gì mà thoả mãn trái tim của chúng tôi: chỉ có Chúa Giêsu có thể.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/