Chúa Giêsu đã nói,

06/06/2016 09:20
Chúa Giêsu đã nói,
 
JOHN 14: 6 Chúa Giêsu nói Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/