CHÚA GIÊSU KITÔ LÀ TỐT

05/09/2016 13:42

CHÚA GIÊSU KITÔ LÀ TỐT

 

Mức thấp nhất được làm pháo đài ông bám vào Chúa Kitô.

 

Khi chúng ta nếm Chúa là tốt (1 Pr 2, 3), mà là ở đây dưới đây có điểm hương vị.

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/