FAKE CHRIST (Antichrist)

05/12/2016 16:53

FAKE CHRIST (Antichrist)

Matthew 24: 23 Nếu ai đó nói với bạn sau đó: ở đây là Chúa Kitô, hoặc Lo, ở đó, tin rằng nó không.

24 Vì có trách nhiệm phát sinh christ giả và tiên tri giả; họ sẽ có dấu hiệu tuyệt vời và tự hỏi để đánh lừa, nếu có thể, những người được chọn.

25 Nầy, tôi đã nói với bạn trước.

26 Vì vậy, nếu có ai nói với bạn rằng: Kìa, ông đang ở trong sa mạc, không đi; Kìa, ông đang ở trong phòng, không tin nó.

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/