Fo KRIS (antikristyanism)

05/12/2016 16:42

Fo KRIS (antikristyanism)

Matye 24: 23 Si yon moun di nou Lè sa a,: isit la se Kris la, oswa -Men koute non, a, pa kwè li.

24 Paske, gen pral leve fo Kris ak fo pwofèt; yo pral montre siy gran anpil ak gwo bèl bagay ka bay manti, si posib, ata moun Bondye chwazi a.

25 Gade, m te di nou sa davans.

26 Se konsa, si yon moun di nou: Gade, men l 'nan dezè a, pa ale; Gade, se li ki nan chanm yo, pa kwè li.

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/