HE se Kris la

04/03/2016 17:56
HE se Kris la
Mak 8: 27 ¶ Jezi t'ap mache ak disip li yo, nan tout lavil yo nan rejyon Sezare Filip Jezi mande yo wout la kesyon sa a: Ki moun ki moun yo di mwen ye?
28 Yo reponn li Jan Batis wi! lòt moun Eli, lòt moun yonn nan pwofèt yo.
29 Nou menm, yo li te mande, ki moun nou di mwen ye? Pyè reponn li: Ou se Kris la.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/