Jan 14: 6

04/10/2015 11:04
Jan 14: 6
Jezi di konsa:
Se mwen menm ki chemen an, verite a, ak lavi a.
Pa gen moun ki al jwenn Papa a eksepte nan mwen.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/