Jezi reponn li:

06/06/2016 09:09
Jezi reponn li:
 
JOHN 14: 6 Jezi di Mwen se chemen an, verite a ak lavi a. Pesonn pa ka al jwenn Papa a si pase nan mwen.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/