JEZIKRI SÈLMAN

11/07/2015 10:06
JEZIKRI SÈLMAN
 
Nan chache fidèl a nan pèp Bondye a, yo wè Kris la anvan wè syèl la. Lespri Bondye a mare nou nan moun nan nan Kris la ak tout.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/