Lời Chúa là thẩm quyền

05/02/2016 08:39
Lời Chúa là thẩm quyền
 
Lời Chúa, sự thật, giảng dạy và công trình tốt được đan xen và không thể tách rời.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/