Một sự lựa chọn để làm cho doanh nghiệp.

08/06/2015 11:49
Một sự lựa chọn để làm cho doanh nghiệp.
 
Vào cuối những ngày con hẻm, có một cánh cửa trên cây ngang trong đó được khắc bằng chữ của lửa, ETERNITY từ. Bạn sẽ chi tiêu ngày vô tận này ở đâu? Bạn sẽ được ở với Chúa Giêsu hay đày xa ánh sáng rạng ngời của mặt mình?
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/