Moun sa yo ki ki te mouri.

04/08/2015 09:59
Moun sa yo ki ki te mouri.
 
1 Tesalonisyen 4:14
Paske, si nou kwè ke Jezi te mouri epi leve ankò,
tou yo kwè ke Bondye pral pote avèk Jezi ak avèk Jezi moun ki mouri.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/