Nan chache fidèl a nan pèp Bondye a,

03/07/2016 11:45

Nan chache fidèl a nan pèp Bondye a,

yo wè Kris la anvan wè syèl la.

Lespri Bondye a mare nou moun nan nan Kris la ak tout.

yo wè Kris la anvan wè syèl la.
Lespri Bondye a mare nou moun nan nan Kris la ak tout.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/