Pwomès la nan JEZIKRI

06/12/2014 16:52
Pwomès la nan JEZIKRI
 
Moun ki konfese lafwa yo nan Kris la ap yon sèl jou rete avè l 'pou letènite. Li ap vin nan legliz li a epi li pa pral bliye pwomès li. Jezi pa pral bliye ke li te plis ki oubliyé pwomès li te fè vòlè a sou kwa a.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/