Revelasyon 1: 1-8

04/04/2016 10:14
Revelasyon 1: 1-8
 
1 ¶ Revelasyon nan Jezi Kris la, peyi li te ba l 'a vin moutre sèvitè l' bagay sa yo ki dwe yon ti tan vini, epi li te fè li li te ye nan voye zanj li a vin Jan, sèvitè l '
2 Ki moun ki fè dosye sou pawòl Bondye a ak temwayaj la nan Jezi Kris la, tou sa li te wè.
3 ¶ Benediksyon pou moun ki li ak tout moun ki tande pawòl y'ap li nan pwofesi sa a, epi kenbe bagay sa yo ki fè yo ekri ladan l ' Paske, dat la se tou pre.
4 Jan nan sèt legliz yo ki fè yo nan pwovens Lazi: Grace ak kè poze yo ou nan men l 'ki moun ki se ak ki moun ki te epi ki moun ki la ap vini, ak ki soti nan sèt lespri yo anvan fotèy la,
5 ak pou soti nan Jezikri, temwen an fidèl, premye pitit gason moun pami mò yo, li menm ki chèf tout wa ki sou latè a! L 'ki renmen nou, li lave nou anba peche nou pa san li,
6 Li fè nou tounen wa ak prèt pou Bondye, Papa li, li li tout lwanj ak tout otorite pou tout tan! -Se Sa menm!
7 Ou wè! L 'tounen sou tèt nwaj. Tout moun pral wè l ', menm moun ki te pèse l'; ak tout branch fanmi sou latè va jemi poutèt Jezi. Wi. -Se Sa menm!
8 Se mwen menm ki ki A ak Z a, Seyè sèl Mèt la, ki moun ki se ak ki moun ki te epi ki moun ki la ap vini, ki gen tout pouvwa a di.
 
Pou rès la wè https://www.chercherjesus-christ.com/news/apocalypse-de-jean-chapitres-1-a-22/
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/