Tại sự sung sướng của các thánh,

03/07/2016 12:00

Tại sự sung sướng của các thánh,

họ thấy Chúa Kitô trước khi nhìn thấy bầu trời.

Chúa Thánh Thần liên kết chúng ta với người của Đức Kitô với tất cả.

họ thấy Chúa Kitô trước khi nhìn thấy bầu trời.
Chúa Thánh Thần liên kết chúng ta với người của Đức Kitô với tất cả.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/