U YO TE delivre

05/10/2016 13:38

U YO TE delivre

1 Peter 1: 17 ► Si ou rele l 'jan Papa, ki moun ki san yo pa gade sou figi moun jij dapre travay chak yon sèl la, fè tèt nou ak pè pandan tan an nan rete ou isit la, ► 18 konnen ke ou te delivre soti nan gremesi ou ke ou te genyen depi nan zansèt nou yo, pa ak bagay sa yo pèdi valè, ajan osinon lò, 19 ► men ki gen san an presye nan Kris la, tankou yon ti mouton san ankenn enfimite ak san okenn enfimite ,

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/