UJESU KRISTU MUHLE

05/09/2016 13:43

UJESU KRISTU MUHLE

 

Letisezingeni leliphasi yenziwe Fort yena linamathela kuKristu.

 

Lapho senza ukunambitha uJehova muhle (1 Petru 2, 3), okuyinto lapha ngezansi has ukunambitheka iphuzu.

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/