UJesu wathi,

06/06/2016 09:21
 
UJesu wathi,
 
JOHN 14: 6 UJesu wathi Mina ngiyindlela, neqiniso, nokuphila. Akekho oza kuBaba ngaphandle kokuba eze ngami.
JOHN 14: 6 UJesu wathi Mina ngiyindlela, neqiniso, nokuphila. Akekho oza kuBaba ngaphandle kokuba eze ngami.UJesu wathi,
 
JOHN 14: 6 UJesu wathi Mina ngiyindlela, neqiniso, nokuphila. Akekho oza kuBaba ngaphandle kokuba eze ngami.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/